Paulina Marcinek

Mgr inż. Paulina MARCINEK jest asystentem naukowym w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (IGSMiE PAN) w Pracowni Surowców Biogenicznych. W 2020 roku ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (specjalizacja: Controlling Procesów Produkcyjnych) na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 2021 roku ukończyła z wyróżnieniem kolejne studia magisterskie na AGH na kierunku Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi (specjalizacja: Lean Management). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół ekonomicznych aspektów gospodarki surowcowej, gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz biogospodarki.