Sekrety wody II to kontynuacja projektu, którego nadrzędnym cielem jest poruszenie problematyki wodnej na wielu płaszczyznach. Założeniem projektu jest pogłębienie wiedzy odbiorców dotyczącej współczesnych problemów związanych z wodą, jak również uświadomienie społeczeństwu znaczenia i roli wody w przyrodzie, dbałości o jej zasoby oraz wypracowania szkolnych sposobów skutecznego jej oszczędzania oraz zabezpieczenia się przed klęskami takimi jak susze czy powodzie.

W ramach projektu zostanie zorganizowana Szkoła Letnia dla uczniów szkoły podstawowej jak również przewidziane jest przeprowadzenie czterech warsztatów zgodnych z tematyką projektu.

Projekt edukacyjny związany z tematyką gospodarki wodnej odgrywa kluczową rolę w społecznym rozwoju Polski, szczególnie w kontekście nasilających się zmian klimatycznych. Zrozumienie konieczności adaptacji dotychczasowych strategii gospodarki wodnej staje się niezbędne, a brak działań w tym obszarze grozi poważnymi problemami z zasobami wodnymi.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez Ministra Nauki w ramach programu Społeczna odpowiedzialność nauki II"
Finansowanie imageFinansowanie image