Sekrety wody to projekt, którego celem jest poruszenie problematyki wodnej na wielu płaszczyznach. Nadrzędnym założeniem projektu jest pogłębienie wiedzy odbiorców dotyczącej współczesnych problemów związanych z wodą oraz uświadomienie społeczeństwu znaczenia i roli wody w przyrodzie, dbałości o jej zasoby jak również wypracowanie szkolnych sposobów skutecznego jej oszczędzania oraz zabezpieczenia się przed klęskami (suszą czy powodzią).

W ramach projektu zostanie zorganizowana Szkoła Letnia dla uczniów szkoły podstawowej jak również planowane jest przeprowadzenie dwóch seminariów naukowych odbywających się w trybie zdalnym (online) dla uczniów szkół średnich. Podczas seminariów, zaproszeni eksperci wygłoszą referaty dotyczące ważnych aspektów związanych z wodą.

Projekt o tematyce związanej z gospodarką wodną jest niezwykle istotny dla rozwoju społecznego Polski, głównie ze względu na fakt, iż postępujące zmiany klimatu wymagają modyfikacji dotychczasowego rozumienia gospodarki wodnej, a brak działań w tym zakresie skutkować będzie problemami z wodą.
O NAS image
Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna odpowiedzialność nauki.
Finansowanie imageFinansowanie image