Magdalena Andrunik

Dr inż. Magdanelna ANDRUNIK jestem adiunktem w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (IGSMiE PAN) w Pracowni Surowców Biogenicznych, gdzie skupia się na tematach z zakresu zarządzania środowiskiem i inżynierii, szczególnie na kwestiach związanych z nawozami i dodatkami do gleb pochodzenia odpadowego. W 2024 r. uzyskała tytuł doktora w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a jej badania koncentrowały się na wykorzystaniu adsorbentów pochodzących z popiołów lotnych do adsorpcji pestycydów z roztworów wodnych. Obszary zainteresowań obejmują ochronę wody, jej oczyszczanie, recykling, zrównoważone wykorzystanie zasobów oraz nowoczesne zarządzanie odpadami.