Dominika Szołdrowska

Mgr inż. Dominika SZOŁDROWSKA jest asystentem naukowym w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (IGSMiE PAN) w Pracowni Surowców Biogenicznych. W 2019 roku ukończyła studia magisterskie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Inżynieria Środowiska ze specjalizacją Inżynieria Wodna. Odbyła staż w Wodociągach Krakowskich w Centralnym Laboratorium Badań Wód. Obecnie jej badania koncentrują się na analizowaniu możliwości wykorzystania odpadów po oczyszczaniu ścieków do celów nawozowych.