Marzena Smol

Dr hab. Marzena SMOL, prof. IGSMiE jest Kierownikiem Pracowni Surowców Biogenicznych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (IGSMiE PAN). Ukończyła studia magisterskie na kierunku Ochrona Środowiska na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (obecnie Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza) oraz studia magisterskie na kierunku Zarządzanie projektem międzynarodowym na Politechnice Częstochowskiej. Ukończyła studia doktoranckie w zakresie nauk technicznych – Inżynieria Środowiska (Politechnika Częstochowska). Kierownik i wykonawca w projektach krajowych i międzynarodowych z zakresu zarządzania surowcami biogenicznymi w kontekście wdrażania zrównoważonego rozwoju (ZR), gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz strategii na rzecz Zielonego Ładu w sektorze wodno-ściekowym, nawozowym i rolno-spożywczym. Założycielka Pracowni Surowców Biogenicznych IGSMiE PAN, członek Rady Naukowej IGSMiE PAN. Brała udział w pracach nad przygotowaniem Mapy drogowej Transformacja w kierunku GOZ w Polsce (Ministerstwo Rozwoju). Stypendystka Stypendium Ministra dla wybitnych Młodych Naukowców.