Program seminarium I pt. "Barwy wody"

20 marca 2023
8:50-9:35

online

8.50-9.00      Otwarcie seminarium

9.00-9.10        Woda opadowa i ścieki a ślad wodny

  • woda opadowa
  • ścieki (szare, czarne)
  • ślad wodny (zielony, niebieski, szary)

9.10-9.15       Mapa myśli - GOZ

9.15-9.25      Twarze... szarości

  • odzysk wody deszczowej - elementy GOZ
  • recykling ścieków szarych w gospodarstwie domowym

        - wykorzystanie odpływu z przyborów sanitarnych

9.25-9.30     Quiz

9.30-9.35     Zakończenie seminarium

        - ankieta satysfakcji