Program Szkoły Letniej


12-16 czerwca 2023

PONIEDZIAŁEK - 12 czerwca 2023

11.00 Przyjazd do Western Camp

11.00-12.00 Wykład inauguracyjny

12.00-13.00 Obiad

13.00-13.30 Zakwaterowanie

13.30-15.30 Wykład pt. Śladami wody połączony z mini eksperymentami

15.30-17.00 Praca w grupach nad plakatem

17.00-18.00 Ognisko powitalne

WTOREK - 13 czerwca 2023

7.45-8.45 Śniadanie

8.45-9.45 Podróż do Krakowa

9.45-12.00 Zajęcia edukacyjne w Zakładzie Uzdatniania Wody Bielany

12.30 - 14.00 Obiad

14.00-17.00 Zwiedzanie Krakowa

17.00-18.00 Powrót do Western Camp

18.00 - 19.00 Kolacja

ŚRODA - 14 czerwca 2023

9.00-10.00 Śniadanie

10.00-10.30 Wykład pt. Czy można odzyskać wodę ze ścieków?

10.30-11.30 Gra edukacyjna WodoGOZowanie

11.30-12.00 Wykład pt. Zaawansowane technologie odzysku wody

12.00-13.00 Obiad

13.00-14.00 Gra edukacyjna

14.00-15.00 Ekperyment

15.00-18.00 Czas wolny

18.00-19.00 Kolacja

CZWARTEK - 15 czerwca 2023

9.00-10.00 Śniadanie

10.30-17.30 Zajęcia terenowe: Woda w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym

18.00-19.00 Kolacja

PIĄTEK - 16 czerwca 2023

9.00-10.30 Śniadanie i wymeldowanie się

10.30-11.30 Prezentacja i ocena plakatów

11.30-12.00 Podsumowanie Szkoły Letniej

12.00-13.00 Pożegnalny obiad

13.00-14.00 Powrót Uczestników do miejsca zamieszkania


Szkoła letnia została zrealizowana w ramach projektu „Sekrety wody”, który otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki”, nr projektu SONP/SP/549224/2022, kwota dofinansowania 65 670, 00 zł, całkowita wartość projektu 72 983, 00 zł.