Jadwiga Dziedzic

Mgr inż. Jadwiga DZIEDZIC jest referentem w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (IGSMiE PAN) w Pracowni Surowców Biogenicznych. W 2022 roku uzyskała stopień magistra na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze obejmują zrównoważony rozwój i gospodarkę o obiegu zamkniętym (GOZ) w sektorze wod-kan.