Program seminarium II pt."(Roz)liczmy się z wodą"

28 marca 2023

13:30-14:15

13:30-13:40 Otwarcie warsztatów

13:40-13:50 Bilans wodny

  • świata
  • kraju
  • gospodarstwa domowego

13:50-13:55 Mapa myśli - koszty

13:55-14:05 Ile to kosztuje i dlaczego tak drogo?

  • woda w butelce (czy nabity w butelkę konsument?)
  • woda w sieci wodociągowej
  • woda dla przedsiębiorstw

14:05-14:10 Quiz

14:10-14:15 Zakończenie seminarium